Roman „Ni nebo ni zemlja“

Roman Ni nebo ni zemlja, smešten u uzavrele 30-e godine XX veka, vrhunskim umećem piščevog stvaranja predstavlja i nastavlja jednu vrhunsku porodičnu i istorijsku sagu. Porodičnu sagu Ljube i Todora, gazde i sluge, i njihovih porodica koje se, vođene Božjom promišlju, gotovo čudesno prožimaju sa porodicama njima i nama (ne)poznatih ljudi. I istorijsku sagu, naročitu po svom sagledavanju kralja Aleksandra Karađorđevića i njegove kraljevske porodice, koja ulazi u dinamične t001okove „običnih“ porodica, ali i naroda Kraljevine Jugoslavije. Nikolićevo vešto pero uspešno kormilari uzburkanim vodama ljudskog života, u kojima talasaju intrige i romanse, zlodela i dobročinstva, strah i optimizam, skepsa i vera… Svi likovi biju svoje bitke, a zapravo i naše, male i velike životne bitke. Život ih baca čas gore, čas dole, pa su ni na nebu ni na zemlji. Svetionik autorskog kormila ka kome jedri ovaj književni brod, osvetljujući i seoske i građanske porodice, ali i kraljevsku – jeste odlučna borba za očuvanje i spas porodice i države. I uistinu je tako, zato što su i porodica i država: i potresna bura i mirna luka, i iskušenje i utočište, i skup pojedinaca i jedinstvena zajednica, i izazov i smisao, i lutanje i cilj, i početak i kraj. Realističnog ovog nadasve uzbudljivog romana ne dopušta parodiranje života, već isključivo paradiranje životom, često izmičući mu stabilno tlo i (ne)očekivano uzmičući mu pred sam ishod. Ovo izuzetno delo je zaista orginalna a i istinita životna priča, koja nam podstiče umovanje, pobuđuje osećanja i iz koje izvlačimo preko potrebne po(r)uke. Iznova narativno utemeljena na neraskidivom vezivnom tkivu selo-varoš- grad-dvor- država i na autentičnoj istorijskoj građi, Nikolićeva nova knjiga ozbiljno preti da nadmaši svoju prethodnicu, Gazde i sluge, hit knjigu za 2014. i 2015. godinu u bibliotekama Srbije. Na čitaocu bilo koje generacije i bilo kog vremena je da uzme samo povratnu kartu za ovaj nesvakidašnji književni brod, čije će ga pustolovine prikovati za sedište i učiniti mu putovanje nezaboravnim.

Recenzent Vladimir Banković